FAQ visum Turkije

Veel gestelde vragen over het visum voor Turkije

Heeft u een vraag over het Turkse visum of de aanvraagprocedure om het visum te verkrijgen? Hier vindt u de meest gestelde vragen met antwoorden over het visum Turkije.

Wat is het visum Turkije?

Het visum is een elektronisch visum (e-Visum) dat verplicht is voor alle zakelijke en toeristische reizigers naar Turkije. Het visum voor Turkije is online aan te vragen via deze website en 180 dagen geldig. Gedurende deze 180 dagen mogen reizigers met het e-Visum maximaal 90 dagen in Turkije verblijven.

Heb ik een visum nodig voor mijn reis naar Turkije?

Het elektronische visum is verplicht voor alle reizigers naar Turkije, behalve voor reizigers die in het bezit zijn van een Turks paspoort. Voor zakenreizen en vakanties naar Turkije is het dan ook verplicht een visum Turkije aan te vragen. De visumplicht geldt voor reizigers van alle leeftijden, dus ook voor kinderen en baby's, ook als ze in het paspoort van hun ouders staan bijgeschreven. Reizigers die langer dan 90 dagen in Turkije willen blijven, in dienst willen treden bij een Turkse organisatie of in Turkije willen gaan wonen of studeren kunnen hun visum voor Turkije niet online aanvragen en dienen een visum bij het Turkse consulaat aan te vragen.

Hoe vraag ik een visum aan?

Het elektronische visum, ofwel "e-Visum Turkije" is aan te vragen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Na de betaling wordt de aanvraag direct in behandeling genomen. Bij een normale aanvraag wordt het visum meestal dezelfde dag nog toegekend. Klik op de onderstaande knop om met de aanvraag te starten.

Hoe vraag ik een visum Turkije aan met spoed?

Een normale visumaanvraag wordt meestal nog dezelfde dag toegekend, maar kan soms ook wat langer op zich laten wachten, tot maximaal 3 dagen. Indien u al eerder in Turkije verwacht aan te komen is het verstandig een spoedaanvraag in te dienen. Spoedaanvragen worden doorgaans direct behandeld, waardoor u in met 98% zekerheid binnen 15 minuten het visum per e-mail krijgt toegestuurd. Een Visum Turkije aanvragen met spoed kan door op onderstaande knop te klikken.

Wat kost een visum Turkije?

Het visum kost €49,95 per reiziger. In één aanvraag kunnen meerdere visa worden aangevraagd, de prijs per visum blijft dan ongewijzigd. Indien u een visum aanvraagt met spoed (levering gemiddeld binnen 15 minuten in plaats van twee dagen) wordt er een toeslag van €17,50 per visum gerekend. Indien u betaalt met iDeal of Bancontact komen er geen aanvullende kosten bij. Zo betaalt u géén transactiekosten, geen koersopslag en loopt u geen risico op koersfluctuaties. Betalen per bankoverschrijving of gebruikmakend van PayPal of creditcard is ook mogelijk, maar niet zonder transactiekosten.

Istanbul, de hoofdstad van Turkije

Hoe lang duurt het voordat het visum wordt afgegeven?

Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken probeert alle visa zo snel mogelijk te verlenen. In vrijwel alle gevallen wordt het visum binnen 48 uur verleend, meestal nog veel sneller. Reizigers die een speciale spoedaanvraag indienen krijgen hun visum doorgaans binnen 15 minuten per e-mail toegestuurd.

Kan een aanvraag voor het visum worden afgewezen?

Doorgaans worden vrijwel alle aangevraagde visa ook daadwerkelijk afgegeven. Redenen waarom de Turkse overheid een aanvraag kan afwijzen zijn meestal te herleiden tot foutief ingevulde gegevens in de visumaanvraag, zoals een foutief overgenomen paspoortnummer. Ook kan Turkije een aanvraag weigeren indien wordt vermoed dat de reiziger met verkeerde bedoelingen naar Turkije wil afreizen of anderszins een gevaar kan opleveren voor Turkije. Let op: ook indien een visum is toegekend is er nooit sprake van absolute zekerheid dat de Turkse douane een reiziger binnenlaat. De Turkse overheid behoudt zich te allen tijde het recht voor reizigers te weren en het land uit te zetten.

Heb ik een paspoort of identiteitskaart nodig voor een visumaanvraag?

Om een visum aan te vragen heeft u ofwel een paspoort, ofwel een Nederlandse of Belgische identiteitskaart nodig. Indien u een paspoort gebruikt dient deze nog minimaal 150 dagen geldig te zijn vanaf het moment dat u in Turkije aankomt. Indien u een identiteitskaart gebruikt dient deze minimaal gedurende uw gehele verblijf in Turkije geldig te zijn. Hier vindt u meer uitleg over de procedure voor het aanvragen van een visum Turkije

Hoe lang is het visum Turkije geldig?

Een visum Turkije is 180 dagen geldig, maar gedurende deze 180 dagen mogen reizigers maximaal 90 dagen in Turkije verblijven. Wilt u langer in Turkije blijven? Dan kunt u in Turkije bij de nationale politie een verlenging aanvragen. Ook zijn er speciale visa voor reizigers die langer dan 90 dagen in Turkije willen verblijven, maar deze kunnen niet online worden besteld. Hiervoor kunt u terecht bij het Turkse consulaat.

Kan ik mijn aanvraag wijzigen, annuleren of een correctie toepassen?

Vanaf het moment dat u uw visum betaald heeft, is het onder geen enkele voorwaarde meer mogelijk om nog een wijziging in de aanvraag aan te brengen. Ook indien u een fout heeft gemaakt bij het overnemen van uw paspoortnummer of andere gegevens per abuis verkeerd heeft ingevuld is het niet mogelijk deze te corrigeren. Indien het visum met een fout in de aanvraag alsnog wordt toegekend bestaat er een grote kans dat het ongeldig wordt verklaard door de Turkse douane op het moment dat u er het land mee probeert in te reizen. Indien u gegevens in uw aanvraag wilt wijzigen kan dat enkel door een volledig nieuwe aanvraag in te dienen en opnieuw voor het visum te betalen. Er worden onder geen beding bedragen gerestitueerd voor aanvragen; niet bij onjuist ingevulde aanvragen en ook niet bij ongebruikte visa.

Istanbul, de hoofdstad van Turkije

Kan ik meerdere visa aanvragen in één aanvraagformulier?

Dat kan. Tijdens de aanvraag worden eerst enkele gegevens gevraagd over de persoon die de aanvraag indient en daarna over de reiziger(s). Het is mogelijk meerdere reizigers toe te voegen aan één aanvraag, zodat u voor een heel reisgenootschap tegelijk visa kunt aanvragen.

Waarom heb ik een visum nodig?

Nederlanders en Belgen zijn gewend voor de meeste vakanties en zakenreizen geen visum aan te hoeven vragen. Dat komt door het verdrag van Schengen, waarin is afgesproken dat inwoners van deelnemende landen geen visum nodig hebben voor reizen naar andere deelnemende landen. Nederland en België maken ook deel uit van het verdrag van Schengen, waardoor vaak zonder visum gereisd kan worden. Turkije doet niet mee met het verdrag, net als bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika en India. Voor sommige landen is een visum nodig, soms is een e-visum nodig en bijvoorbeeld in het geval van Amerika is een Esta aanvragen noodzakelijk.

Is dit de officiële website voor het aanvragen van het Visum?

Via deze website is het mogelijk het officiële visum aan te vragen. Deze site maakt echter op geen enkele manier deel uit van de Turkse overheid en heeft enkel als doel reizigers te helpen bij het aanvragen van een visum. Het is ook mogelijk rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij de Turkse overheid. Voordelen van het aanvragen van visa via deze website bestaan uit de eenvoudige en betaalmogelijkheden iDeal en Bancontact, het ontbreken van koersopslag door creditcardgebruik voor buitenlandse valuta, het ontbreken van transactiekosten, het ontbreken van wisselkoersfluctuaties en onze Nederlandstalige klantenservice. Tevens is het mogelijk de betaling uit te voeren met PayPal, creditcard of bankoverschrijving.